Bank BPH

bank_bph_logo

Bank BPH w 2007 roku został podzielony. Przed podziałem bank był drugim co do wielkości w Polsce pod względem wartości udzielonych kredytów. W 2007 roku większa część banku została włączona do Banku Pekao SA. Oddziały, które pozostały (około 200) dalej funkcjonują w Banku BPH. Siedziba banku znajduje się w Gdańsku.

Sesje przelewów przychodzących:

  • I –  11:45
  • II – 15:45
  • III – 17:00

Logo jest zastrzeżonym znakiem towarowym. Zostało wykorzystane jedynie w celu identyfikacji przedsiębiorstwa.