Bank SMART

bank_smart_logo

Bank SMART jest to powstały w 2014 roku polski bank mobilny. Nie ma on placówek stacjonarnych. Obsługa klientów odbywa się poprzez aplikację mobilną, Internet oraz telefon. Bank SMART jest częścią FM BANK PBP S.A.

Sesje przelewów przychodzących:

  • I –  11:30
  • II – 15:30
  • III – 17:30

Logo jest zastrzeżonym znakiem towarowym. Zostało wykorzystane jedynie w celu identyfikacji przedsiębiorstwa.