Bank Zachodni WBK

bank_zachodni_wbk_logo

Bank Zachodni WBK jest trzecim największym bankiem w Polsce pod względem wartości aktywów. Powstał w 2001 roku. W 2013 roku Bank Zachodni WBK połączył się w Kredyt Bankiem. Bank posiada około 900 placówek na terenie całego kraju i obsługuje 3,5 miliona klientów.

Sesje przelewów przychodzących:

I – 11:00-12:00

II – 15:00

III – 18:00

Logo jest zastrzeżonym znakiem towarowym. Zostało wykorzystane jedynie w celu identyfikacji przedsiębiorstwa.