Getin Noble Bank

getin_noble_bank_logo

Getin Noble Bank powstał w 2010 roku w wyniku połączenia Getin Banku SA z Noble Bankiem SA. Jest szóstym największym polskim bankiem pod względem wartości aktywów. Bank oferuje swoim klientom produkty finansowe, oszczędnościowe i inwestycyjne. Getin Noble Bank obsługuje klientów indywidualnych, małe i średnie przedsiębiorstwa, samorządy i korporacje. Bankowością detaliczną zajmuje się marka Getin Bank. Siedziba banku znajduje się w Warszawie.

Sesje przelewów przychodzących:

  • I –  10:00
  • II – 14:00
  • III – 17:00

Logo jest zastrzeżonym znakiem towarowym. Zostało wykorzystane jedynie w celu identyfikacji przedsiębiorstwa.